ADRES KANCELARII
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach: Kancelaria nr III
Witold Stachura
ul. Dworcowa 15 (I piętro), 64-500 Szamotuły

OBSŁUGA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
Osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są przed budynkiem lub na parkingu
obok budynku po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem kancelarii
pod numerem 61 29 20 467.

Pracownicy kancelarii są dostępni w godzinach pracy kancelarii komornika.
Pracownicy kancelarii podejmą wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi.

W przypadku chęci zapowiedzenia wizyty prosimy o informację telefonicznie
lub drogą mailową.

KONTAKT
tel. 61 29 20 467
EPUAP: /KS_Witold_Stachura/ezbiegi
e-mail: szamotuly@komornik.pl

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego skrzynka mailowa nie stanowi
alternatywnej formy korespondencji dla formy papierowej.
Mając na uwadze powyższe Komornik informuje, iż bez rozpoznania pozostanie
korespondencja przesłana drogą mailową, dla której niezbędna jest forma pisemna.

Wszelkie pisma można składać w kancelarii przy ul. Dworcowej 15 w Szamotułach
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innych operatorów.

KONTO BANKOWE
PKO BP SA
nr 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466

Dla wpłat zagranicznych:
SWIFT BPKOPLPW
IBAN PL 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466

GODZINY PRACY KANCELARII
poniedziałek-piątek w godz.7.30-15.00.

DYŻUR KOMORNIKA
poniedziałek w godz. 10.00-15.00

Kancelaria Komornicza z tradycjami

Kancelaria z tradycjami
Karol Stachura