Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości powrót
Nr sprawy: Km 2178/13 Data licytacji: 2024-06-26 Godz. licytacji: 9:30
Miejsce licytacji: Sad Rejonowy w Szamotulach, Al. 1 Maja 5A, sala 205

powrót

powrót