Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości powrót
Nr sprawy: Km 326/22 i inn Data licytacji: 2024-06-26 Godz. licytacji: 10:00
Miejsce licytacji: Sad Rejonowy w Szamotulach, Al. 1 Maja 5A, sala 205

powrót

powrót