Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości powrót
Nr sprawy: KM 433/22 inne Data licytacji: 2024-06-26 Godz. licytacji: 10:20
Miejsce licytacji: Sad Rejonowy w Szamotulach, Al. 1 Maja 5A, sala 205

powrót

powrót