Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości powrót
Nr sprawy: KM 1091/16 I IN Data licytacji: 2024-07-03 Godz. licytacji: 9:30
Miejsce licytacji: Sad Rejonowy w Szamotulach, Al. 1 Maja 5A, sala 205

powrót

powrót