Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości powrót
Nr sprawy: KM 1318/16 Data licytacji: 2024-07-03 Godz. licytacji: 10:00
Miejsce licytacji: Sad Rejonowy w Szamotulach, Al. 1 Maja 5A, sala 205

powrót

powrót