Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości powrót
Nr sprawy: KM 842/21 I INN Data licytacji: 2024-07-03 Godz. licytacji: 10:20
Miejsce licytacji: Sad Rejonowy w Szamotulach, Al. 1 Maja 5A, sala 205

powrót

powrót